top of page

OM AKUT360

KUNSTNERISK MANIFEST

AKUT360 er sat i verden for at skabe debatskabende og samfundskommenterende teaterforestillinger, der tager fat i tidsrelevante og højaktuelle tematikker med både nationalt og i særdeleshed globalt udsyn. Målet er at producere forestillinger af højeste kvalitet og via disse at præsentere de helt påtrængende og nødvendige historier i et intimt format, hvor selve fortællingen og den tætte publikumskontakt har højeste prioritet, og hvor der til gengæld vil være skruet ned for de ydre effekter. De medvirkende og publikum er sammen, og afstanden mellem de to må ikke være større, end at muligheden for at røre hinanden vil opstå – helt bogstaveligt.

 

Forestillingerne skal tage fat i verdens og tilværelsens smertepunkter og have modet til at gå i kødet på deres tematikker uden tøven eller berøringsangst. De skal omhandle og tydeliggøre komplekse og voldsomme problemstillinger ved at fokusere på individuelle menneskeskæbner, som publikum kan forholde sig til. Teatret ønsker at sætte en dagsorden ved at skubbe til måden, vi ser på hinanden og medmennesket på, og teaterrummet skal danne et fællesskab, hvor publikum kan møde medmennesket, den anden, den fremmede – og lære denne at kende.

 

AKUT360 bygger sine etiske værdier på et fundament af empati og respekt for det enkelte menneske og dettes værdi og ret til at være i verden. Forestillingerne vil derfor ofte give stemme til dem, vi som samfund har en tendens til ikke at ville lytte til/lære at kende – men perspektivet kan også vendes om og forestillingerne give stemme til magten og magthaveren for også på den måde at give indblik i, hvad der sker i verden omkring os.

 

AKUT360 er teater til tiden – om tiden. Samfundskritisk teater om mennesket, magten, afmagten, magtmisbruget, krigen, flugten, mørket, modet, mulighederne, håbet og kærligheden. AKUT360 står for aktualitet, kvalitet, intensitet og historier, der skal fortælles.

 

Teatret har base i København, men har som erklæret mål, at alle dets forestillinger så vidt muligt skal ud og spille i landet, på turné og/eller som gæstespil. Samarbejde og samproduktion med andre teatre i og/eller uden for København vil derfor være en naturlig del af teatrets virke. 

 

AKUT360 vil primært have fokus på at lave forestillinger rettet mod unge og voksne, men vil også, som med "Zenobia", lave forestillinger til børn og deres voksne.

OM NAVNET

 

AKUT360 har fået sin navn af flere grunde:

AKUT fordi det er vigtigt, nødvendigt, påtrængende. Teatret laver forestillinger med udgangspunkt i tematikker og historier, der  fortælles,  formidles.

360 fordi der i efteråret 2013 druknede omkring 360 (det nøjagtige antal kendes ikke) nordafrikanske flygtninge i Middelhavet, da den båd, de opholdt sig på, kæntrede få sømil fra kysten af den italienske ø Lampedusa. Blandt de druknede var talrige kvinder og børn. Ulykken vakte voldsom opmærksomhed i Europa, flere ulykker kom til, og senere blev beretninger om druknede flygtninge i Middelhavet nærmest en daglig begivenhed. Den dag i dag drukner mange mennesker på flugt stadig i Middelhavet, selvom medierne for længst er blevet trætte af at fortælle om det. Ulykken i 2013 blev den engelske dramatiker Anders Lustgartens afsæt til at skrive teaterstykket ”Lampedusa”, som var AKUT360’s første forestilling. Tallet i teatrets navn er således både en respektfuld hilsen til alle flygtninge, de modigste mennesker i verden, samt en påmindelse om, at mennesker, der ikke har en stemme, skal gives en stemme. Og det kan kunsten være med til at give dem, og det er en essentiel grund til, at AKUT360 blev skabt.

Samtidig er 360 (grader) også udtryk for en cirkel – en helhed. Og ethvert kunstværk er (eller bør være) en helhed, hvor man må bestræbe sig på, at indhold og form går op i en højere enhed, således at den fortalte historie bedst muligt kommer til sin ret, og at stemmerne bliver hørt.

 

Og yderligere: I forestillingen ”Lampedusa” bestod rummet/scenografien ikke af andet end en cirkel af 41 stole, hvor publikum sad helt tæt sammen med de to medvirkende skuespillere.

Man kan endelig tilføje, at en ø også er en slags cirkel, en lukket helhed, som så igen linker tilbage til titlen på teatrets første forestilling, ”Lampedusa”.

Derfor navnet.

Andreas Dawe

bottom of page